Zaštita biljaka

Prevencijom do zdravih biljaka, biološka zaštitna sredstva.

Bolesti koje se mogu ispoljiti u bašti imaju više prouzrokovača, a preventivne mere zaštite, naročito preventivno prskanje biljnim zaštitnim sredstvima od izuzetnog je značaja. Povrće najčešće strada od različitih gljiva, a ređe prouzrokovače bolesti predstavljaju bakterije …

1 2 3 5
UA-96174983-1