februar 2015

Veliki prolećni seminar otvara novu povrtarsku sezonu i upoznaje polaznike sa osnovama organskog baštovanstva i osposobljava ih za samostalnu proizvodnju povrća za sopstvene potrebe. Udruženje „Zdrav život“ organizuje dvodnevni osnovni seminar o organskom baštovanstvu. ​Kao …

Grad Niš već na prvoj održanoj licitaciji pod zakup izdao nekoliko desetina hektara slobodnih i obradivih parcela na svojoj teritoriji. Može li se u Srbiji obnoviti poljoprivredna proizvodnja od koje se nekada, uz veliki rad, …

U Srbiji neobradjeno ostaje oko 600.000 do 800.000 hektara oranica, a fond obradivih površina godišnje se smanjuje za oko 25.000 hektara zbog izgradnje puteva,bespravne gradnje i podizanja različitih objekata. Gulan je istakao da u Srbiji …

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisaće 15. februara pet prolećnih kreditnih linija namenjenih za poljoprivredu i stočarstvo, za koje su planirana sredstva od 2,5 miliona evra, uz godišnje kamate do jedan i dva odsto. Kako …

Mnogo se u Srbiji priča o organskoj proizvodnji, a malo je urađeno prethodnih godina na ovom polju. Višegodišnja priča ne daje rezultate u južnom Banatu, gde se ovim poslom ozbiljno bavi Zoran Atanacković iz Crepaje, …

Dosadašnji rezultati projekta ”Pomoć u izgradnji kapaciteta i usluga za podršku organskoj poljoprivredi u Srbiji“ koji sprovodi Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO), a finansira Vlada Mađarske, predstavljeni su u Centru za organsku proizvodnju …

 U bio-bašti se na bazi standarda organske poljoprivrede mogu koristiti samo prirodna mineralna đubriva. Mineralna đubriva koriste se u osnovnoj i predsetvenoj pripremi zemljišta i za prihranjivanje. U praksi je uobičajeno da se za vrste …

Više o ovoj temi u „Školi organskog baštovanstva“ Pravougaoni plac u ravnici Ovo je najčešći oblik placa kod nas jer su se veće površine parcelisale za prodaju. Uglavnom se uži deo placa nalazi uz neku …

Tekst iz knjige: „Vodič organskog baštovanstva za 1998“ – autora Snežane Ognjenović. Umeće obrade zemljišta staro je koliko i prva spoznaja neolitskog čoveka da je moguće sakupiti seme trava, drobiti ga i koristiti za jelo, …