Udruženje „Organska bašta“ objavljuje termin za specijalistički kurs Škole organskog baštovanstva GAJENJE VOĆA U OGANSKOJ BAŠTI  osnovni nivo Nastava namenjena polaznicima koji se prvi put susreću sa baštovanstvom, a žele da ovladaju osnovama gajenja …

  Udruženje „Organska bašta“ objavljuje Specijalistički kurs  Škole organskog baštovanstva GAJENJE  ZDRAVIH PLODOVA U POSUDAMA   (osnovni nivo) Naučite kako da proizvedete zdrave plodove gajeći biljke u saksijama, izdignutim lejama i žardinjerama. Po završetku kursa ćete …

Mikrobiološka ili bakteriska đubriva su biofertilizatori zemljišta. Predstavljaju čistu kulturu gajenih sojeva mikroorganizama na hranljivoj podlozi. Humusom bogato zemljište predstavlja osnov rasta, sazrevanja i razmnožavanja mnogobrojnih biljnih vrsta. Stvoreno je raspadanjem organske materije tokom dugog …

1 2 3 49
UA-96174983-1