Tema nedelje: Korišćenje morača za izolaciju u organskoj proizvodnji free download | Organska bašta

Tema nedelje: Korišćenje morača za izolaciju u organskoj proizvodnji free download

Stručni rad „Pogodnost korišćenja morača za izolaciju u organskoj proizvodnji“ upoznaje proizvođače sa ekonomskim značajem i mogućnostima gajenja morača u organskoj proizvodnji.

Autori su: Vladan Ugrenović • Vladimir Filipović • Đorđe Glamočlija • Jonel Subić • Miroslav Kostić • Radosav Jevđović

„U organskoj biljnoj proizvodnji neophodno je uspostaviti prostorno razgraničenje, tj. živi pojas
između površine sa organskom i površine sa konvencionalnom proizvodnjom.  Takođe, morač je
entomofilna biljna vrsta koja cveta dugo, privlači korisne insekte, polinatore i predatore pa time utiče na
održavanje i poboljšavanje biodiverziteta. Njegovom upotrebom u svrhu zasnivanja živog pojasa utiče se
na efikasniju oplodnju, a podstiču se i procesi biokontrole u agroekosistemima.“

About Snezana Ognjenovic

Autor bloga je Snežana Ognjenović, dugogodišnji promoter i predavač iz domena organske poljoprivrede i instruktor organskog baštovanstva. Od 1991. godine proučava i praktikuje biološko gajenje povrća i voća. Autor je programa "ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA koja se sprovodi od 1996. godine. U svet izdavastva ulazi 1996. godine sa prvom knjigom „Gajenje povrća s ljubavlju”. Pisac je velikog broja priručnika koji popularizuju organsku proizvodnju (Organska bašta, Gajenje povrća od A do Š, Ređe gajene vrste povrća, Kompost-srce organske bašte, Začinske i lekovite biljke u organskoj bašti, Bašta za početnike ...). Predsednica je udruženja "Centar za promociju i edukaciju - ORGANSKA BAŠTA" koje promoviše organsku poljoprivredu kroz rad sa baštovanima, proizvođačima i potrošačima.  More Posts

UA-96174983-1