Preventivne mere zaštite povrća i voća

neveni 2

Bez obzira na veliki broj štetočina i bolesti koje postoje, u organskoj bašti je često dovoljno primenjivati preventivne mere zaštite i sprečiti nailazak štetočina i pojavu bolesti. Agrotehničkim mere su ujedno i preventivne mere zaštite. Na obukama puno pažnje posvećujemo agroekološkim preduslovima jer time utičemo i na rast i plodonošenje biljaka. Adekvatna obrada zemljišta utiče na optimalne uslove neophodne korenovom sistemu kako bi usvajao hranljive materije, time i na otpornost i rast same biljke.

51-Large-Compost-Scoop500

Đubrenje organskim đubrivima doprinosi zdravlju biljaka i omogućava optimalne uslove za rast.

Izborom otpornih ili autohtonih sorti doprinosimo smanjenju broja obolelih biljaka.

Saznajte više o organskom gajenju povrća i voća

Primena plodoreda i mešovite setve i sadnja za cilj ima zaštitu biljaka sa ciljem smanjenja broja štetočina i bolesti ali i povećanje prinosa.

Vreme setve i sadnje od velikog je značaja kao preventivna mera kao i gustina sadnje.

Autor: Organska bašta – Snežana Ognjenović.

 

 

UA-96174983-1