Organsko vinogradarstvo zasnovano na prirodnim procesima i upotrebi prirodnih materija

ORGANSKO VINOGRADARSTVO

Knjiga Organska proizvodnja grožđa

Autori: Branislava Sivčev, Ivan Sivčev, Zorica Ranković-Vasić

Poljoprivredni fakultet, Univeryitet u Beogredu

Institutu za zapštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

Rezime

Organsko vinogradarstvo sadrži postupaka organske poljoprivrede u cilju proizvodnje grožđa I vina najboljeg mogućeg kvaliteta. Organsko vinogradarstvo je u porastu poslednjih godina u vodećim vinogradarskim zemljama u svetu. Svi aspekti u organskom vinogradarstvu kao što su obrada i održavanje zemljišta, pokrovne vrste u vinogradu i kontrola korova, izbalansirana ishrana vinove loze, sistemi gajenja, kontrola bolesti i štetočina se sprovede u cilju povećanja kvaliteta i zdravstvene bezbednosti vinskih i stonih sorti.

Današnja visoka politička i društvena kretanja kao i interes istraživanja u organskoj poljoprivredi su odraz činjenice da je evropski akcioni plan u sastavu nacionalnih akcionih planova, koji već postoje, i uključuje specijalne programe za istraživanja u organskoj proizvodnji (primer su Nemačka: Federal Organic Farming Scheme BOEL; i Danska: Danish Research Center for Organic Farming DARCOF).

U državnim istraživačkim institucijama organska poljoprivreda će dovesti do povećanja interesovanja u mnogim zemljama. U Francuskoj National Agricultural Research Institute INRA sada u sklopu organske poljoprivre postoji koordinaciona grupa (Comité Interne Agriculture Bioloqui CIAB) a u Nemačkoj German Agricultural Research Institute FAL, postoji jedan

istraživački institut podeljen na istraživanja u organskoj poljoprivredi sa pojačanom

koordiniranom aktivnošću. Italija, za kontrast, ima veoma nisku podršku za istraživanja

u organskoj poljoprivredi.

Pri izboru sorti, u celini, ključna su dva faktora: ekonomski pokazatelj-perspektiva na tržištu i karakteristike sorti. Tradicionalne sorte su u prednosti u poređenju sa novostvorenim, novi preparati, poboljšani modeli za prognozu doprinose efikasnijoj zaštiti od bolesti i štetočina. Nove I.C./ PIWI sorte moraju da ispolje tolerantnost na niske zimske temperature i/ili prolećne mrazeve, realnu komercijalnu vrednost kroz kvalitet ploda, vina, soka ili stonog grožđa, tolerantsnost na bolesti I štetočine, skladan odnos između sazrevanja plodova i drveta.

Cilj ovog preglednog rada je da organsko vinogradarstvo prikaže kroz integralni agroekosistem i tradionalno primenjene postupke u vinogradu.

Više informacija na mail bsivcev@agrif.bg.ac.rs

About Snezana Ognjenovic

Autor bloga je Snežana Ognjenović, dugogodišnji promoter i predavač iz domena organske poljoprivrede i instruktor organskog baštovanstva. Od 1991. godine proučava i praktikuje biološko gajenje povrća i voća. Autor je programa "ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA" koja se sprovodi od 1996. godine. Iste godine ulazi i u svet izdavastva sa prvom knjigom „Gajenje povrća s ljubavlju”. Do danas, autor je velikog broja priručnika iz domena organske proizvodnje i baštovanstva. Predsednica je udruženja "Centar za promociju i edukaciju - ORGANSKA BAŠTA" koje promoviše organsku poljoprivredu kroz rad sa baštovanima, proizvođačima i potrošačima. Član je UO Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje "Serbia Organica". More Posts

UA-96174983-1