Nacioni akcioni plan

Izveštaj sa okruglog stola na temu predstavljanja rezultata na lobiranju za usvajanje Nacionalnog akcionog plana za organsku proizvodnju RS 2015-2020 godine jun 2, 2015 U Privrednoj komori Srbije je prvog juna održan okrugli sto u …

UA-96174983-1