Bordovska čorba

Bordovska čorba je mešavina bakar-sulfida i gašenog ili negašenog kreča.

plavi kamen 1

Priprema:

Za pripremu 100 l preparata, potrebno je u sud veći od te zapremine staviti 75 l vode i vrećicu sa 1000 g plavog kamena i pričvrstiti je iz ivicu suda, tako da se plavi kamen polako rastvara. U drugom sudu, u preostalih 25 l pripremi se krečno mleko od 750 g negašenog kreča. Kada se kamen rastvori pomešati tečnosti uz stalno mešanje. Rastvor mora imati neutralnu ili baznu reakciju. Spremljeni rastvor odmah upotrebiti. Koristi se za zaštitu od parazitskih gljivica voća i povrća.

Stajanjem  Bordovska čorba gubi fungicidno dejstvo. Stabilizuje se dodavanjem 250 g šećera na 100 litara preparata. Na taj način se može tečnosti produžiti dejstvo nekoliko dana.

O načinu primene ovog sredstva saznajte iz  knjige Organska bašta.

Neka od dozvoljenih sredstava za zaštitu na bazi bakar-hidroksida: Fungohem SC, Kocide 2000, Cuprablau Z ultra,  Funguran OH…

Preventivne mera zaštite su izuzetno važne.  Više o preventivnim merama i zaštitnim sredstvima saznajte na predavanjima i obukama.

Autor: Organska bašta – Snežana Ognjenović.

UA-96174983-1