Istinsko zadovoljstvo i sreća su preduslov zdravlja

Zbog prirode posla koji sam godinama radila bila sam u prilici da iskreno i otvoreno razgovaram sa puno divnih ljudi koji su u tom trenutku prolazili kroz težak životni period, bili bolesni, bez nade ili usamljeni. Često sam se na početku rada pitala gde su u nama koreni misli i osećanja koji nas dovedu do odsustva nade, do telesnih bolova ali i duhovne patnje iz koje ponekad kao da nema izlaza.

Mnogo kasnije, analizirajući karaktere i situacije, kosmičke i uticaje okoline, shvatila sam da je mnogo toga duboko u našim genima, u svakoj ćeliji, svakom udisaju i svakoj misli koja se u našem umu stvori. Jer, neko je pun optimizma i u najvećoj krizi, a neko drugi tužan jer opada lišće u jesen.

Bezbroj je potreba i želja koje se u nama stvaraju, ali na kraju ostanu ista  pitanja koja svi postavljaju: da li ću naći svoju ljubav, imati decu, zarađivati dovoljno i biti zdrav. Danas, kao i pre nekoliko hiljada godina, bilo da smo u moderno uređenom stanu ili kolibi napravljenoj od pruća i blata, želimo iste stvari i nadamo se istoj sreći. A jedno od najvažnijih pitanja bilo bi: Da li sam rođen pod srećnom zvezdom i da li ću biti srećan u životu? A uz sreću, kao sudbinskim stegama vezano, nalazi se zdravlje, odvajkada odvojeno od naših potreba, našeg bića i naše volje.
Danas, mnogobrojna istraživanja pokazuju da su sreća i dobro zdravlje neraskidivo povezani. Kada smo bolesni, onda smo i nesrećni, budućnost je nejasna i crna. Tada nam je potrebna nadljudska snaga i volja da se otrgnemo iz tog beznađa i uđemo u polje u kojem smo bezbedni i voljeni.
Doživljaj sreće je ključan za postizanje stanja opuštenosti, zadovoljstva i unutrašnjeg mira. Da bismo negovali SREĆU važno je da je prizovemo i duboko u sebi osetimo kao radost življenja i time nadjačamo (puste) gene.

Saznajte više o organskom gajenju povrća i voća

Autor: Organska bašta-Snežana Ognjenović

UA-96174983-1