Priručnik „Gajenje heljde i alternativnih vrsta žita“

U našoj ponudi literature o organskoj poljoprivredi nalazi se i priručnik „Organska proizvodnja heljde i alternativnih vrsta žita“.

Autori priručnika su Prof. Dr Snežana Oljača, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i Dr Franc Bavec, redovni profesor Fakulteta za kmetijstvo i biosistemske vede, Univerza u Mariboru. Na oko 70 strana autori upoznaju žitaoce sa metodama organske biljne proizvodnje i gajenjem heljde, spelte, raži, tritikale, jednozrne i dvozrne pšenice i zobi.

Priručnik je B5 formata.

Cena priručnika je 490,00 rsd + ptt.

Prirucnik HELJDA-page-0

Priručnik možete poručiti preko kontakt forma sa naznakom   Gajenje heljde.

Грешка: Образац за контакт није пронађена.

UA-96174983-1