Predstavljamo proizvođača – Ondrej Palenkaš

Adresa: Padina, 7.jula 8

Kontak:t 063 882 21 05

E-mail: ondrejpalenkas@gmail.com

UA-96174983-1