Raspored obuka 2019.

ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA 

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs ili na UPIT

_____________________________________________

ŠKOLA ORGANSKOG VOĆARSTVA

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs ili na UPIT

_____________________________________________

STUDIJSKE POSETE

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs ili na UPIT

______________________________________________

RADIONICE 

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs ili na UPIT

_______________________________________________

KONSULTACIJE

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs ili na UPIT

UA-96174983-1