Škola organskog baštovanstva – raspored obuka 2021. | Organska bašta

Škola organskog baštovanstva – raspored obuka 2021.

ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA

Početni uvodni kurs

online obuka sa predavačem

Termin održavanja

11-14.05.2021. (utorak – petak) 

prijavljivanje

više informacija       početni kurs       škola 1996 – 2020

_________________________________________________

Srednji 1 kurs (interna objava) 

Termin održavanja:

20-23.04.2021. (utorak – petak)    POPUNJEN

prijavljivanje

__________________________________________________

Srednji 2 kurs (interna objava)   

Termin održavanja:

18-21.05.2021. (utorak – petak) 

prijavljivanje

__________________________________________________

Gajenje voća u organskoj bašti (interna objava)

Termin održavanja:

22-23.05.2021. (vikend)   

više informacija i prijavljivanje

__________________________________________________

Gajenje zdravih plodova u posudama (interna objava)

Termin održavanja:

više informacija i prijavljivanje

_______________________________________________

ŠKOLA ORGANSKOG VOĆARSTVA

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

_____________________________________________

STUDIJSKE POSETE

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

______________________________________________

RADIONICE 

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

UA-96174983-1