Škola organskog baštovanstva – raspored obuka 2020.

ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA

prijavljivanje

POČETNI KURS

online obuka sa predavačem

Termini održavanja po izboru:

3-6.11.2020. (utorak – petak) 

1-4.12.2020. (utorak – petak) 

prijavljivanje

više informacija       početni kurs       škola 1996 – 2020

_________________________________________

 

SREDNJI 1 KURS

(interna objava)

Termin održavanja:

10-13.11.2020. I deo

Preduslov: završen početni kurs

Prijavljivanje

_____________________________

SREDNJI 2 KURS

(interna objava)

Termin održavanja:

13-16.10.2020. I deo

Preduslov: završen srednji 1 kurs

prijavljivanje

_________________________________

SREDNJI 3 KURS

(interna objava)

Termin održavanja:

7-8.11.2020. I deo

Preduslov: završen srednji 2 kurs

Prijavljivanje

_________________________________

GAJENJE VOĆA U ORGANSKOJ BAŠTI   

osnovni nivo

(interna objava)

Termin održavanja:

21-22.11. 2020.

Preduslov: završen početni kurs

prijavljivanje

više informacija           škola 1996 – 2020

_________________________________________

GAJENJE ZDRAVIH PLODOVA U POSUDAMA 

osnovni nivo

Termin održavanja:

decembar 2020.

Preduslov: završen početni kurs

prijavljivanje i rezervacija mesta

više informacija           škola 1996 – 2020

_________________________________________

PREDAVANJA

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

_________________________________________

KONSULTACIJE 

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

____________________________________________________

ŠKOLA ORGANSKOG VOĆARSTVA

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

_____________________________________________

STUDIJSKE POSETE

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

______________________________________________

RADIONICE 

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

UA-96174983-1