Škola organskog baštovanstva – raspored obuka 2021. | Organska bašta

Škola organskog baštovanstva – raspored obuka 2021.

ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA

Početni uvodni kurs

online obuka sa predavačem

Termini održavanja

12-15.10.2021.  (utorak – petak) 

prijavljivanje

više informacija       početni kurs       škola 1996 – 2020

_________________________________________________

Srednji 1 kurs (interna objava) 

Termin održavanja:

21-24.09.2021. (utorak – petak)    

prijavljivanje

__________________________________________________

Srednji 2 kurs (interna objava)   

Termin održavanja:

prijavljivanje

__________________________________________________

Gajenje voća u organskoj bašti (interna objava)

Termin održavanja:

novembar 2021.

januar 2022.

više informacija i prijavljivanje

__________________________________________________

Gajenje zdravih plodova u posudama (interna objava)

Termin održavanja:

više informacija i prijavljivanje

_______________________________________________

ŠKOLA ORGANSKOG VOĆARSTVA

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

_____________________________________________

STUDIJSKE POSETE

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

______________________________________________

RADIONICE 

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

UA-96174983-1