Raspored obuka 2019.

OSNOVNI NIVO 

PROGRAM ZA POČETNIKE 

Nastava se održava u Beogradu.

vikend 19-20.10.2019. 

Trajanje: 15 časova nastave + praksa

______________________________________________

OSNOVNI NIVO 

SREDNJI 1 KURS

učimo dalje

Nastava se održava u Beogradu.

vikend 2-3.11.2019. 

Trajanje: 15 časova nastave + praksa

Više informacija o Početnom kursu, dužini trajanja i ceni edukacije možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs ili na UPIT

_____________________________________________

ŠKOLA ORGANSKOG VOĆARSTVA

 praksa u organskim voćnjacima

 Prijavite se

_____________________________________________

STUDIJSKE POSETE

 Prijavite se

______________________________________________

RADIONICE 

Prijavite se

_______________________________________________

KONSULTACIJE

Prijavite se

UA-96174983-1