Škola organskog baštovanstva – raspored obuka 2021.

ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA

Početni uvodni kurs

online obuka sa predavačem

Termini održavanja

1-4.02.2022.  (utorak – petak) 

prijavljivanje

više informacija       početni kurs       škola 1996 – 2020

_____

Srednji 1 kurs (interna objava) 

Termini održavanja:  

18-21.01.2022. (utorak – petak)   

prijavljivanje

_____

Srednji 2 kurs (interna objava)   

Termin održavanja:

15-18.02.2022.

prijavljivanje

______

Srednji 3 kurs (interna objava)   

Termin održavanja:

29-30.01.2022.

prijavljivanje

______

Gajenje voća u organskoj bašti (interna objava)

više informacija i prijavljivanje

_____

Gajenje zdravih plodova u posudama (interna objava)

više informacija i prijavljivanje

_____

ŠKOLA ORGANSKOG VOĆARSTVA

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

_____

STUDIJSKE POSETE

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

_____

RADIONICE 

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

UA-96174983-1