Veliki prolećni seminar Novi Sad

Kroz edukativne programe, u okviru Škole organskog baštovanstva, od 2011. godine prošlo je nekoliko hiljada polaznika.Tokom tog perioda održana su i brojna predavanja, tribine, promocije na koja se odazvao veliki broj slušalaca. Knjiga Organska bašta je, od 1996. godine, kada se pojavila pod nazivom “Gajenje povrća s ljubavlju“, do sada štampana u ukupnom tiražu od preko 20.000 kopija, doprinevši, nadam se, postojanju bar toliko bio i organskih bašti.

Škola se, u punom trajanju od 7 – 12 nedelja, do sada održavala u Beogradu, u udruženja ORGANSKA BAŠTA. Naši polaznici, članovi Kluba organskih baštovana, su danas uspešni proizvođači povrća, voća, lekovitog bilja i cveća i sertifikovani organski proizvođači.     Škola 1996-2018.

Postupnim usvajanjem znanja iz velikog broja oblasti baštovan stiče sigurnost da može samostalno da projektuje i realizuje planiranu proizvodnju. Polaznici nakon završetka edukacije imaju besplatnu stručnu i savetodavu podršku.

Raspored edukacija   

NOVI PROGRAM ŠKOLE BAŠTOVANSTVA – prateći napredak polaznika i uvažavajući njihove sugestije pokrećemo od 2. marta edukaciju koju čine 6 nivoa obuke (20 – 120 časova).

Više informacija o Početnom kursu, dužini trajanja, praksi u našim nastavnim bazama i ceni edukacije možete dobiti slanjem upita preko naše kontakt forme UPIT

ONLINE OBUKA – polaznici koji nisu u mogućnosti da prate nastavu u Beogradu od 1. marta mogu da pohađaju obuku preko interneta.

Više informacija o Početnom online kursu, dužini trajanja, gratis časovima i ceni edukacije možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

 

UA-96174983-1