Specijalistički kurs: Gajenje voća u organskoj bašti (osnovni nivo) | Organska bašta

Specijalistički kurs: Gajenje voća u organskoj bašti (osnovni nivo)


  Vaš kontakt telefon (obavezno):

  POČETNI NIVO 1 Uvodnji kurs 12-15.01.2021.

  POČETNI NIVO 1 Uvodnji kurs 2-5.02.2021.

  Gajenje voća u organskoj bašti 20-21.02.2021.

  Gajenje voća u organskoj bašti 19-20.06.2021.

  UA-96174983-1