EDUCONS školarina i popusti

Univerzitet Edukons, Fakultet ekološke poljoprivrede u Sremskoj Kamenic

http://www.educons.edu.rs/fakultet-ekoloske-poljoprivrede/fakultet-ekoloske-poljoprivrede

Studijski program Ekološke poljoprivrede, Ratarstvo i povrtarstvo

Studijski program Ekološke poljoprivrede, Organska biljna i stočarska proizvodnja

Sremska Kamenica, sa studentskim domom

na I godini osnovnih studija školarina iznosi 1.390 evra po godini akademskih studija – a studentski dom 130 evra mesečno

Popust: Za prvih 20 studenata školarina iznosi 1100 evra, a školarina i studentski dom zajedno iznose 2050 evra   (mogućnost plaćanja na rate)

Master studije u Sremskoj Kamenici (jedna godina)

Školarina na master studijama 1.500 evra za godinu dana u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate (korišćenje studentskog doma u Sremskoj Kamenici prema dogovoru pri upisu)

Studijski program doktorskih studija Poljoprivredne nauke, Sremska Kamenica

  • Na I godinu doktorskih studija na srpskom i engleskom jeziku – 10 studenata
  • Školarina na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra po godini, u dinarskoj

protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate, a korišćenje studentskog doma po dogovoru kod upisa

UA-96174983-1