Škola poljoprivrede – najčešća pitanja

Kome je namenjena ova edukacija?

Škola je namenjena svima onima koji planiraju da započnu organsku profesionalnu proizvodnju, sa ili bez iskustva u poljoprivrednoj proizvodnji. 

Polaznicima koji nemaju iskustva u poljoprivredi preporučujemo Školi organskog baštovanstva                              

Koliko traje Škola?

Škola organske poljoprivrede traje 6 meseci. Ukupan fond časova je 120.

Koji su ciljevi edukacije?

Ciljevi edukacije su osposobljavanje polaznika za samostalno planiranje i realizaciju sertifikovane  organske proizvodnje iz oblasti proizvodnje povrća, voća, grožđa i lekovitog bilja. Polaznici stiču veliko znanje o merama zaštite i načinima suzbijanja štetočina i bolesti, tržištu, plasmanu itd.

Gde se održava nastava?

Nastava se održava u prostorijama udruženja „Organska bašta„, Beograd.

Šta se dobija nakon završetka edukacije?

Polaznici Škole dobijaju Sertifikat koji potpisuju svi predavači, stručnjaci za organsku proizvodnju (povrtarsku, ratarsku i voćarsku).

Šta je, osim edukacije, uključeno u cenu? 

Svaki polaznik osnovne edukacije dobija:

-prateću literaturu i

-jednu besplatnu konsultaciju – pomoć pri pravljenju biznis plana.

Način plaćanja:

-jednokratna uplata na tekući račun udruženja broj:

325 – 9500600031214 – 13 Vojvođanska banka, šifra plaćanja 189  ili

-plaćanje u 3 rate na tekući račun udruženja broj:

325 – 9500600031214 – 13 Vojvođanska banka, šifra plaćanja 189.

Da li u Školi mogu da nabavim literaturu o organskom baštovanstvu, organska semena itd?

U Udruženju možete da kupite naše publikacije, nabavite semena, a takođe i da se konsultujete oko izbora sredstava za ishranu i zaštitu bilja itd.

Kako se prijaviti za Školu?

Za školu se možete prijaviti putem online forme  Kontakt, a za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail adresu office@organskabasta.rs 

 

UA-96174983-1