Kurs: Gajenje zdravih plodova u posudama 28-29.02.2021.

Preduslov: Dobra volja i ljubav prema biljkama


    Vaš kontakt telefon (obavezno):

    POČETNI NIVO 1 Uvodnji kurs 12-15.01.2021.

    POČETNI NIVO 1 Uvodnji kurs 2-5.02.2021.

    Gajenje u posudama 28-29.02.2021.

    UA-96174983-1