Škola baštovanstva – najčešća pitanja

Kome je namenjena ova edukacija?

Škola je namenjena svima onima koji žele da se oprobaju u baštovanstvu i druženju sa biljkama radi uzgajanja sopstvenih zdravstveno-bezbednih proizvoda kao i onima koji žele da više saznaju o organskoj proizvodnji i ovaj lep hobi pretvore u unosan biznis. 

Koliko traje Škola?

Škola organskog baštovanstva traje od jednog do 4 meseca (vikend obuka)

  • od osnovnog do naprednog nivoa
  • nastava prilagodjena Vašem nivou znanja i Vašim interesovanjima
  • termini pohađanja nastave su u potpunosti fleksibilni  i prilagođeni polaznicima

Koji su ciljevi edukacije?

Ciljevi edukacije su osposobljavanje polaznika za samostalno planiranje, podizanje i negovanje organske bašte kao i uređenje okućnice. Baštovani, takođe, stiču znanja o preventivnim merama zaštite i načinima suzbijanja štetočina i bolesti.

Gde se održava nastava?

Nastava se održava u prostorijama udruženja „Organska bašta„, Beograd, Voždovac. Praktični deo edukacije sprovodi se u Trening centru.

Način plaćanja:

-jednokratna uplata na tekući račun udruženja broj:

325 – 9500600031214 – 13 Vojvođanska banka, šifra plaćanja 189.

Da li u Školi mogu da nabavim literaturu o organskom baštovanstvu, organska semena itd?

U Udruženju možete da kupite naše publikacije, nabavite semena, a takođe i da se konsultujete oko izbora sredstava za ishranu i zaštitu bilja itd.

Kako se prijaviti za Školu?

Za školu se možete prijaviti putem online forme  a za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail adresu office@organskabasta.rs.

 

UA-96174983-1