Škola organskog baštovanstva – raspored edukacija

ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA

POČETNI KURS

online obuka sa predavačem

Termini održavanja po izboru:

8-11.09. 2020. (utorak – petak) 

6-9.10.2020. (utorak – petak) 

prijavljivanje

više informacija                     početni kurs              škola 1996 – 2020   

_________________________________________

KURS:  GAJENJE VOĆA U ORGANSKOJ BAŠTI 

3-4.10.2020. (vikend obuka)

Preduslov: završen početni kurs

prijavljivanje

_________________________________________

GAJENJE ZDRAVIH PLODOVA U POSUDAMA

online obuka sa predavačem

Preduslov: završen početni kurs

Termin održavanja:

10-11.10.2020. (vikend obuka)

prijavljivanje i rezervacija mesta

više informacija                       škola 1996 – 2020

_________________________________________

SREDNJI 1 KURS

Termin održavanja:

15-18.09.2020.

Preduslov: završen početni kurs

Prijavljivanje

više informacija                       škola 1996 – 2020   

_________________________________________

SREDNJI 2 KURS

Preduslov: završen srednji 1 kurs

prijavljivanje

više informacija                       škola 1996 – 2020   

__________________________________

PREDAVANJA

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

_________________________________________

KONSULTACIJE 

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

        ____________________________________________________

ŠKOLA ORGANSKOG VOĆARSTVA

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

_____________________________________________

STUDIJSKE POSETE

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

______________________________________________

RADIONICE 

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

UA-96174983-1