Škola organskog baštovanstva – raspored edukacija | Organska bašta

Škola organskog baštovanstva – raspored edukacija

ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA

POČETNI KURS

online obuka sa predavačem

12 – 15.10.2021.

ili

2 – 5.11.2021.

prijavljivanje

više informacija                     početni kurs              škola 1996 – 2020   

_________________________________________

KURS:  GAJENJE VOĆA U ORGANSKOJ BAŠTI 

više informacija 
prijavljivanje

_________________________________________

GAJENJE ZDRAVIH PLODOVA U POSUDAMA

više informacija 

prijavljivanje i rezervacija mesta

_______________________________________

PREDAVANJA

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

_________________________________________

KONSULTACIJE 

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

        ____________________________________________________

ŠKOLA ORGANSKOG VOĆARSTVA

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

_____________________________________________

STUDIJSKE POSETE

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

______________________________________________

RADIONICE 

Više informacija možete dobiti slanjem upita na office@organskabasta.rs   ili na  UPIT

UA-96174983-1