Početni kurs

Ove godine počinjemo Školu sa novim programima:

Početni kurs – namenjen je polaznicima koji se prvi put susreću sa baštovanstvom i poljoprivredom, a žele da ovladaju osnovama gajenja povrća. Nakon završene edukacije polaznici dobijaju sertifikat.

ŠKOLA  ima za cilj osposobljavanje polaznika za planiranje, uređenje i održavanje bašti i okućnica po ekološkim principima u cilju proizvodnje zdravstveno – bezbedne hrane za sopstvene potrebe.

      Prateći, proteklih 20 godina, interesovanja baštovana formulisali smo novi koncept učenja i prakse koji će polaznicima omogućiti da pronađu najoptimalniji način pohađanja nastave u skladu sa predznanjem, slobodnim vremenom i obavezama.

ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA

POČETNI I SREDNJI NIVO

Škole organskog baštovanstva

integrisana nastava 48 radnih sati

Način održavanja: Online obuka sa predavačem

 

vratite se na početni tekst

 

UA-96174983-1