POČETNI NIVO Kurs 2

Preduslov: završen Uvodni kurs.


    Vaš kontakt telefon (obavezno):

    POČETNI NIVO Kurs 2 16-17.01.2021.

    POČETNI NIVO Kurs 2 6-7.02.2021.

    UA-96174983-1