Planeta i Mi

Brinemo se za zdravlje i bezbednost naših najmilijih, brinemo za socijalnu i materijalnu sigurnost nas i naše porodice, brinemo se i šta ćemo ostaviti našim potomcima. Da li će imati gde da žive i resurse koji će da ih podrže?

Planeta i mi

Ova stranica posvećena je opstanku živog, ali i neživog sveta koji je sve neizvesniji, bar na ovoj, našoj i jedinoj planeti. Decenijama su najavljivane poslediće nagle industrijalizacije, globalizacije i rastućeg jaza između razvijenih i nerazvijenih zemalja, imućnih i onih koji se svakodnevno bore da prežive.
Sada smo negde tu, tako blizu linije koja će ovu civilizaciju ili odvesti u veliku i globalnu ekološku katastrofu ili okrenuti svet ka jednom, zajedničkom cilju koji je sada i najvažnij-sačuvati resurse i opstanak.
Malo je toga što može novo da se kaže, a na sreću, današnje generacije se u školi susreću sa zaštitom životne sredine, retkim i ugroženim vrstama, reciklažom ali je primena tih znanja nedovoljno i praktično ušla u naš život. Daleko smo od razvrstavanja kućnog otpada kada se pojedini delovi grada i ne čiste redovno.
Nekada sam mislila da je baš sve u našim rukama, a danas, kada je zagađenje i korišćenje resursa u svačijim rukama, mislim da nam je potrebna i podrška institucija u čijoj su nadležnosti rešavanja ključnih pitanja kao što su kvalitet hrane, vode, zagađenje, bezbednost, primarna zdravstvena zaštita, socijalna sigurnost i briga o nemoćnima i bolesnima.
Nije na odmet pisati i pričati o tome iznova, iznova…Možda nekuda te reči stignu.

Autor: Organska bašta – Snežana Ognjenović.

UA-96174983-1