Veliki prolećni seminar Zrenjanin 7-8.mart 2015.

VELIKI PROLEĆNI SEMINAR – OSNOVNI NIVO

Zrenjanin, vikend 7-8. mart 2015.

Udruženje „Zdrav život“ organizuje dvodnevni osnovni seminar

​Kao p​olaznik ​seminara upoznaće​te​ se sa pojmovima vezanim za kvalitet i bezbednost hrane, osnovnim principima organske proizvodnje, planiranjem organske bašte, setvom, sađenjem​, tehnologijom gajenja povrća​,  ishranom i zaštitom povrća.
Polaznici osnovnog seminara:
  • dobijaju primerak knjige „Organska bašta„,
  • stiču pravo da učestvuju na forumu (zatvorenog tipa),
  • dobijaju jednu besplatnu konsultaciju tokom sezone i
  • popust (10%) prilikom specijalističkih obuka.

Prijavljivanje je u toku. Prijavu poslati na tubicmm@yahoo.com

UA-96174983-1