Zemljište i ishrana biljaka

Karakteristike zemljišta, agrotehničke mere, očuvanje plodnosti.

Kopriva je lekovita i jestiva biljka, bogata mineralima, najviše gvožđem, a takođe i azotom koji je potreban biljkama koje razvijaju veliku lisnu masu. Spravljanje ovakvog đubriva je jednostavno, a koprivu možemo besplatno naći na dobroj, …

Italpollina – organska i organomineralna đubriva Italpollina SPA je najveća fabrika u Evropi za proizvodnju organskih đubriva, koji ima sertifikat za kvalitet ISO 9001. Kvalitet proizvoda i sigurnost proizvođača govori da Italpollina proizvodi isključivo takve …

Ranč „Jablan“, dugogodišnji proizvođač glistenjaka,  obradovao nas je ovih dana informacijom da je ovo kvalitetno đubrivo sertifikovao za upotrebu u organskoj proizvodnji . Imanje se nalazi u selu Dugi Del na 800 metara nadmorske visine, …

Knjiga „Kompost – srce organske bašte“ upoznaje čitaoce sa različitim vrstama organskog otpada koji se stvara na okućnicama i imanjima, načinima njihovog reciliranja i proizvodnjom komposta u specifičnim uslovima kompostiranja i od različitog materijala. Autor …

1 2 3 4
UA-96174983-1