Organska bašta

U vremenima kada je potrebno sačuvati resurse, a proizvesti zdravstveno-bezbednu hranu, podizanje bašti i ozelenjavanje okućnica je i naš doprinos očuvanju predela u kojima živimo, očuvanju biljnog i životinjskog sveta i održanju režima voda. Budućnost i opstanak su i u našim rukama!

  Udruženje „Organska bašta“ objavljuje Specijalistički kurs  Škole organskog baštovanstva GAJENJE  ZDRAVIH PLODOVA U POSUDAMA   (osnovni nivo) Naučite kako da proizvedete zdrave plodove gajeći biljke u saksijama, izdignutim lejama i sanducima. Po završetku kursa ćete …

Mikrobiološka ili bakteriska đubriva su biofertilizatori zemljišta. Predstavljaju čistu kulturu gajenih sojeva mikroorganizama na hranljivoj podlozi. Humusom bogato zemljište predstavlja osnov rasta, sazrevanja i razmnožavanja mnogobrojnih biljnih vrsta. Stvoreno je raspadanjem organske materije tokom dugog …

1 2 3 31
UA-96174983-1