Gajenje zdravih plodova u posudama (kontejnerske bašte)

Udruženje „Organska bašta“ objavljuje Specijalistički kurs  Škole organskog baštovanstva

GAJENJE  ZDRAVIH PLODOVA U POSUDAMA  I deo

(kontejnerske i vertikalne bašte)

2829.02.2021. 

Preduslov: Dobra volja i ljubav prema biljkama

prijavljivanje i rezervacija mesta

Naučite kako da proizvedete zdrave plodove gajeći biljke u saksijama, izdignutim lejama i sanducima.
Po završetku kursa ćete biti osposobljeni da odaberete adekvatno mesto za gajenje, negujete i štitite biljke. 

Autor škole i predavač: Snežana Ognjenović

Način održavanja: Online obuka sa predavačem

KOJI SU REZULTATI UČENJA U NAŠOJ ŠKOLI?

Tokom pohađanje ŠKOLE baštovan stiče primenjivo znanje i sigurnost da može samostalno da realizuje proizvodnju hrane za sopstvene potrebe.

Polaznici nakon završetka edukacije imaju besplatnu stručnu i savetodavnu podršku.

UA-96174983-1