Gajenje voća u organskoj bašti – specijalistički online kurs

 

Udruženje „Organska bašta“ objavljuje termin za specijalistički kurs

Škole organskog baštovanstva

GAJENJE VOĆA U OGANSKOJ BAŠTI 

osnovni nivo

Nastava namenjena polaznicima koji se prvi put susreću sa baštovanstvom, a žele da ovladaju osnovama gajenja organskogvoća i drugih biljnih vrsta.

Preduslov: završen početni kurs

Autor škole i predavač: Snežana Ognjenović

Način održavanja: Online obuka sa predavačem

Termin održavanja:

decembar 2020.

Prijavljivanje 

Satnica: 11.00 – 16.00

KOJI SU REZULTATI UČENJA U NAŠOJ ŠKOLI?

Tokom pohađanje ŠKOLE baštovan stiče primenjivo znanje i sigurnost da može samostalno da realizuje proizvodnju hrane za sopstvene potrebe.

Polaznici nakon završetka edukacije imaju besplatnu stručnu i savetodavnu podršku.

 

UA-96174983-1