Značaj komposta i njegova primena

Kompostiranje je proces biološke razgradnje organske materije pri čemu se ona biotermički razlagaže i transformiše u korisno organsko đubrivo-kompost.

Kako je primena organskih đubriva osnova organske proizvodnje, a organska stočarska proizvodnja tek u povoju, baštovani, ali i veliki proizvođači povrća i voća usmereni su ka đubrivima koja su im dostupnija i isplativija. Kompost, tečna biljna đubriva i zelenišno đubrenje su dostupna i mogu se primenjivati i na velikim površinama i u manjim baštama. Stoga, još jednom ćemo pomenuti kompost i njegov značaj ne samo kada je dobijanje zdravih plodova u pitanju već i sa stanovišta očuvanja plodnosti zemljišta, zaštite životne okoline i biodiverziteta.

Više o ovoj temi u priručniku Kompost – srce organske bašte

Kompostiranje je proces biološke razgradnje organske materije pri čemu se ona biotermički razlagaže i transformiše u korisno organsko đubrivo-kompost.

Saznajte više o organskom gajenju povrća i voća

Kompostiranje predstavlja biohemijski proces u kome dolazi do razlaganja organske materije posredstvom mikroorganizama.

Značaj komposta se ogleda u dve ključne stvari:

 • kompostiranjem se rešava problem otpada organskog porekla i dobija se konačan proizvod koji je boljeg kvaliteta i veće vrednosti od početnog materijala;
 • Kompost je izuzetno prirodno đubrivo;
 • Smanjuje se za 50% ukupna količina otpada;
 • Smanjuju se troškovi za veštačka đubriva i hemijska sredstva;
 • Kompostom se sprečava erozija zemljišta;

Danas postoje različiti metodi kompostiranja, od jednostavnih pasivnih kompostnih gomila preko savremenih zatvorenih sistema za kompostiranje do kompostiranja pomoću glista. Svi ovi sistemi imaju zajednički osnovni princip – mikrobiološku razgradnju početnog materijala u aerobnim uslovima, jer je kompostiranje biološki proces u kojem mikroorganizmi razgrađuju različite organske materijale kao što su lišće, papir, ostatke hrane i druge otpadne materije organskog porekla, prevodeći ih u materijal nalik zemljištu – kompost. U toku samog procesa kompostiranja deo organskog ugljenika se oslobađa u obliku ugljen-dioksida, deo koriste mikroorganizmi za funkcionisanje sopstvenih ćelija dok se deo ugljenika humifikuje. Bakterije, gljive i aktinomicete aktivno učestvuju u procesu degradacije organskog ugljenika. Aktivnost pojedinih grupa mikroorganizama je uslovljena fazom kompostiranja, karakteristikama materijala i temperaturom.

O proizvodnji komposta je već bilo reči, a samo podsećam da u toku zime dobro pripremljen kompost treba prekriti slojem slame da bi se očuvala njegova unutrašnja temperatura, a samim tim opstao i živi svet unutar komposta.

Izgledom kompost veoma podseća na zgoreli stajnjak, zbog svoje mrvičaste strukture, tamno–smeđe boje, ujednačene mase i prijatnog mirisa na zemlju. Po sadržaju aktivnih materija sličan je stajnjaku.

Namena ovog visokokvalitetnog organskog đubriva je višestruka, u organskoj bašti je skoro osnovno organsko đubrivo, a najčešće se upotrebljava kao mešavina u supstratima za proizvodnju rasada povrća, cveća, gljiva i sl.

Knjiga „Kompost – srce organske bašte“ upoznaje čitaoce sa različitim vrstama organskog otpada koji se stvara na okućnicama i imanjima, načinima njihovog reciliranja i proizvodnjom komposta u specifičnim uslovima kompostiranja i od različitog materijala.

Autor knjige je Snežana Ognjenović  dugogodišnji promoter i predavač iz domena organske poljoprivrede. Saznajte više o Školi organskog baštovanstva

Format: A5   Broj strana: 120

Cena: 650,00 rsd  + ptt


  Vaše ime i prezime (obavezno):

  Vaša e-pošta (obavezno):

  Vaš kontakt telefon (obavezno):

  Adresa za slanje knjige/a:

  Porudžbina (navedite broj knjiga koje naručujete u praznim poljima):

  Kompost – srce organske bašte 650 rsd:

  Autor: Organska bašta – Snežana Ognjenović.

  About Snezana Ognjenovic

  Autor bloga je Snežana Ognjenović, dugogodišnji promoter i predavač iz domena organske poljoprivrede i instruktor organskog baštovanstva. Od 1991. godine proučava i praktikuje biološko gajenje povrća i voća. Autor je programa "ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA" koja se sprovodi od 1996. godine. Iste godine ulazi i u svet izdavastva sa prvom knjigom „Gajenje povrća s ljubavlju”. Do danas, autor je velikog broja priručnika iz domena organske proizvodnje i baštovanstva. Predsednica je udruženja "Centar za promociju i edukaciju - ORGANSKA BAŠTA" koje promoviše organsku poljoprivredu kroz rad sa baštovanima, proizvođačima i potrošačima. Član je UO Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje "Serbia Organica". More Posts

  UA-96174983-1