Travnjak, podizanje i nega u aprilu

Travnjak  svojim mirnim, zelenim nijansama daje pun izgled vrtu i povezuje ostale elemente. Ovo je vreme kada možete da popravite oštećene delove travnjaka ili da, ukoliko imate uslove za zalivanje te površine, posejete novu

travu.

Činjenica je da je većina zemljišta u našim vrtovima preteška za klasične travnjake, naročito ako smo posejali „englesku travu“, tj. engleski ljulj.  Često se susrećem sa stavom da ta trava kod nas ne uspeva, što naravno nije tačno, već se zemljište pred setvu  ne priprema kako treba što se kasnije pokaže prilikom rasta biljke.

Poručite priručnike: Organska bašta  Gajenje povrća od A do Š

Zemljištu se pred setvu, a pre freziranja, dodaje 2-3m3 čistog kvarcnog peska na 1 ar površine ( 10x10m ) i ova količina je dovoljna da popravi vodno-vazdušne osobine zemljišta, a teren postaje propustljiv za vodu i vazduh koji su neophodni za uspešan rast biljaka.

Nakon ručne ili mašinske površinske obrade grabuljama ukloniti eventualno neusitnjene komade zemlje, grančice ili neke druge nečistoće ili kamenčiće i zemljište poravnati. Zatim zemljište preći valjkom kako bi se potpuno izravnao. Svaka neravnina koja ostane pre setve videće se kasnije prilikom šišanja trave.

Ponovo grabuljama preći po celoj površini pripremajuči teren za setvu. Izbor vrste trave koja će se sejati je od presudnog značaja. U kontinentalnim krajevima treba birati trave koje dobro podnose sušu. Najčešće se koriste gotove travne mešavine npr. za parkove, travnjak oko kuće, fudbalske terene itd. Najbolje je prodavcu reći kako će se travnjak koristiti, tj. da li će biti ukras ili će se po njemu gaziti.

Autor: Organska bašta – Snežana Ognjenović

UA-96174983-1