Tema nedelje: Korišćenje morača za izolaciju u organskoj proizvodnji free download

Stručni rad „Pogodnost korišćenja morača za izolaciju u organskoj proizvodnji“ upoznaje proizvođače sa ekonomskim značajem i mogućnostima gajenja morača u organskoj proizvodnji.

Autori su: Vladan Ugrenović • Vladimir Filipović • Đorđe Glamočlija • Jonel Subić • Miroslav Kostić • Radosav Jevđović

„U organskoj biljnoj proizvodnji neophodno je uspostaviti prostorno razgraničenje, tj. živi pojas
između površine sa organskom i površine sa konvencionalnom proizvodnjom.  Takođe, morač je
entomofilna biljna vrsta koja cveta dugo, privlači korisne insekte, polinatore i predatore pa time utiče na
održavanje i poboljšavanje biodiverziteta. Njegovom upotrebom u svrhu zasnivanja živog pojasa utiče se
na efikasniju oplodnju, a podstiču se i procesi biokontrole u agroekosistemima.“

UA-96174983-1