Ishrana ptica u bašti tokom zime

Image result for bird in winter

Ptice spadaju u najkorisnije stanovnike naših bašti. Zbog intenzivne poljoprivredne proizvodnje i nagle urbanizacije često ne mogu sebi da obezbede povoljne uslove za život na jednom mestu. Biološke metode gajenja doprinose povećanju biljnih, a samim tim i životinjskih vrsta na staništima koji su posledica ljudske aktivnosti (povrtnjaci, njive, voćnjaci, vinogradi…). Veliki broj ptica prezimljava u bašti ili u blizini njiva jer tu mogu da obezbede dovoljno hrane i sigurno sklonište tokom cele godine.

Ptice se hrane gusenicama kupusara i drugim štetnim insektima ali i brojnim plodovima ili semenkama koštičavog voća i drugog samoniklog ili gajenog bilja. Drozdovi vole glog, zebe muhar, bokvicu, razne trave, konoplju i čičak, ptica zimovka jasen i kalinu, trešnjar voli dren i trnjinu, a detlić dolazi na češljugu (Dipsacus sp.).

Najvažnije je obezbediti im hranu, vodu i toplu kućicu kako bi prezimile zimu. Važno je, takođe, ne dirati njihova gnezda niti ih premeštati.

Više u priručniku: Organska basta 2

Saznajte više o organskom gajenju povrća i voća

Tokom godine sakupljati semenke kako biste tokom zime hranili ptice koje prezimljavaju u bašti. Najčešće su to semena korovskih biljaka i treba uložiti malo napora prilikom njihovog nalaženja. Brati cele biljke i osušiti ih u hladu, a pticama zimi ostavljati cele grane da same uzimaju semenke. Hrana za ptice su i semenke suncokreta, a svakako će ih, tokom zime, obradovati proso i druge žitarice. Ponekad krupnije ali i drskije ptice, vrane, svrake, mogu oterati manje ptice. Možete postaviti mrežu kroz koju mogu da prođu vrapci i senice i na taj način ih zaštititi.

Stvaranjem bašte u kojoj sem povrća raste voće, korisno i ukrasno grmlje, stvaramo povoljne uslove za naseljavanje velikog broja različitih ptica.

Foto: tipsandtricks.mbgardendesign.com

Autor: Organska bašta Snežana Ognjenović

Izdavač „Organska bašta: sva izdanja – baštovanstvo

UA-96174983-1