Organskim proizvođačima podsticaji 400% veći

Objavljen  je Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju ( „Službeni glasnik RS“ broj 20/2020).

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju ( Sl. glasnik broj 20 /2020)

Iznos procenta  uvećanja podsticaja za organsku biljnu proizvodnju u odnosu na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju iznosi 400%, ili 26.000 dinara po hektaru.

Maksimalni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari je 520.000 dinara.

UA-96174983-1