Organska bašta za budućnost

images 2

Danas se sve više porodica odlučuje za sađenje sopstvene organske bašte jer, u baštama je budućnost.

U vremenima kada je potrebno sačuvati resurse, a proizvesti zdravstveno-bezbednu hranu, podizanje bašti i ozelenjavanje okućnica je i naš doprinos očuvanju predela u kojima živimo, očuvanju biljnog i životinjskog sveta i održanju režima voda. Budućnost i opstanak su i u našim rukama!
Do pre nekoliko decenija, čovečanstvo je smatralo da je priroda tu da bi koristila čoveku i bila osnov izgradnje civilizacije. To gledište i danas zastupaju svi oni koji nacionalna blaga koriste bez razmišljanja o tome šta će sa nama biti sutra. Iscrpljuju se energetski, mineralni i resursi za proizvodnju hrane. Zbog ljudske pohlepe, neznanja i lenjosti, intenzivnim korišćenjem, na stotine hiljada hektara plodne zemlje svake godine odlazi u nepovrat ili biva zatrovano različitim hemijskim spojevima. Plodnog, nezagađenog zemljišta, kao osnovnog resursa za proizvodnju hrane, sve je manje.

Saznajte više o Školi organskog baštovanstva

Tako je ljudski rod i sam postao žrtva civilizacijskog napretka jer, prošla su ta vremena kada smo odlazili na pijacu i kupovali sočno, hranjivim materijama bogato, a nezagađeno povrće. U ovim modernim, potrošačkim vremenima, faktori rizika po zdravlje do skoro su bile namirnice u kojima se nalaze ostaci teških metala, pesticida i herbicida, hormona i antibiotika, a sada su im se pridružili GMO „organizmi“ za koje ne znamo kakve će posledice u budućnosti imati njihov ulazak u lanac ishrane.

Danas se sve više porodica odlučuje za sađenje sopstvene organske bašte u okolini gradova u kojima žive ili kupuju imanja i organizuju svoj život u seoskim sredinama jer, u baštama je budućnost.
Stoga, naša borba za zdravlje i blagostanje, nas i naših potomaka, počinje baš tu, u našim kućama i vrtovima. Korišćenjem najrazličitijih biljnih vrsta kao akumulatora i usmerivača energije, doprinosimo i globalnom smanjenju potrošnje energetskih resursa i maksimalnom iskorišćavanju energije Sunca.

2013.

Autor: Organska bašta – Snežana Ognjenović.

About Snezana Ognjenovic

Autor bloga je Snežana Ognjenović, dugogodišnji promoter i predavač iz domena organske poljoprivrede i instruktor organskog baštovanstva. Od 1991. godine proučava i praktikuje biološko gajenje povrća i voća. Autor je programa "ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA" koja se sprovodi od 1996. godine. Iste godine ulazi i u svet izdavastva sa prvom knjigom „Gajenje povrća s ljubavlju”. Do danas, autor je velikog broja priručnika iz domena organske proizvodnje i baštovanstva. Predsednica je udruženja "Centar za promociju i edukaciju - ORGANSKA BAŠTA" koje promoviše organsku poljoprivredu kroz rad sa baštovanima, proizvođačima i potrošačima. Član je UO Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje "Serbia Organica". More Posts

UA-96174983-1