Mineralna đubriva prirodnog porekla

Saznajte više o organskom gajenju povrća i voća

 U bio-bašti se na bazi standarda organske poljoprivrede mogu koristiti samo prirodna mineralna đubriva.

Mineralna đubriva koriste se u osnovnoj i predsetvenoj pripremi zemljišta i za prihranjivanje. U praksi je uobičajeno da se za vrste duge vegetacije polovina ukupne količine potrebnih hraniva daje pred setvu ili sadnju, a prema potrebi biljke se prihranjivanjem prosečno u razmaku 20-30 dana. 

U organskoj proizvodnji koriste se:

  • krečnjaci i dolomiti bogati kalcijumom i magnezijumom,

  • 78700
  • granitni prah-kameno brašno koje nastaje mlevenjem granita i bazalta i bogato je silikatima, kalijumom, fosforom, magnezijumom i mineralima u tragovima,
  • mleveni kalijum i magnezijum karbonati,

  • magnezijum sulfati,

  • kalcijum hloridi,

  • razne vrste glina,

  • fosfati,

  • mikroelementi, elementarni sumpor…

Zeolit spada u grupu oplemenjivača zemljišta. To je prirodni mineral nastao rekristalizacijom vulkanskog pepela i koristi se kao rekultivator degradiranih zemljišta. U narednim postovima ’emo se vi[e posvetiti ovoj temi.

ATERYqe2UVEnARAW

Autor: Organska bašta – Snežana Ognjenović.

UA-96174983-1