Tema nedelje: Mikrobiološka đubriva u organskoj proizvodnji

Mikrobiološka ili bakteriska đubriva su biofertilizatori zemljišta. Predstavljaju čistu kulturu gajenih sojeva mikroorganizama na hranljivoj podlozi.

Humusom bogato zemljište predstavlja osnov rasta, sazrevanja i razmnožavanja mnogobrojnih biljnih vrsta. Stvoreno je raspadanjem organske materije tokom dugog vremenskog perioda. Da bi se zasejalo polje potrebno je najmanje 20–30 cm plodnog zemljišta, a bi nastao centimetar plodnog zemljišta potrebno je od nekoliko stotina do nekoliko hiljada godina. Međutim, njegova struktura i plodnost se mogu lako narušiti ili potpuno uništiti.

Izdavač „Organska bašta: sva izdanja – baštovanstvo

KO SU STANOVNICI ZEMLJIŠTA?

Zemljište naseljavaju najrazličitija bića: vidljiva golim okom kao što su gliste, pauci, rovci, krtice, slepo kuče, karabusi, mravi…ali i nevidljiva: alge, bakterije, gljive, aktinomicete, protozoe, nematode…Neke od njih su korisne, a druge štetne po plodnost i zdravlje zemljišta, njegovu strukturu i hemijski sastav. Zbog toga je, za održavanje plodnosti zemljišta, neophodno da unutar njega vlada mikrobiološka ravnoteža koja omogućava konstantno održavanje brojnosti korisnih organizama u njemu.

POMAŽU, HRANE I ĐUBRE

U poslednje vreme se sve više koriste mikrobiološka ili bakteriska đubriva, kao biofertilizatori zemljišta. Predstavljaju čistu kulturu gajenih sojeva mikroorganizama na hranljivoj podlozi. Primarno obogaćuju zemljište mikroorganizmima, a njihova uloga je da u zemljištu:

 • sintetišu i razlažu humus;
 • omogućavaju neprestano kruženje hranjivih elemanta;
 • povećavaju koncentraciju azota, fosfora i kalijuma u zemljištu;
 • svojim radom menjaju fizički i hemijski sastav zemljišta;
 • razgrađuju pesticide i ukazuju na zatrovanost zemljišta teškim metalima i drugim toksičnim hemikalijama;
 • imaju veliki značaj u kontroli biljnih parazita;

Korisni mikroorganizmi mogu biti:

 • Azotofiksatori koji povećavaju količinu azota u zemljištu, sadrže kvržične bakterije Rhizobium/Bradyrhizobium i azotofiksirajuće alge. U prodaji se mogu naći tečne forme ili vlažne sa tresetom koji ima ulogu nosača;
 • Fosfobakterije koje mineralizuju organska jedinjenja sa fosforom i primenjuju se na zemljištima bogatom fosforom;
 • Preparati koji sadrže mikorozne gljive koje pripremaju vodu, hraniva i mikroelemente za biljke na čijem se korenu razvijaju i pomažu apsorciju hranljivih elemenata i vode. Koristi se za inokulaciju korena sadnice pred sadnju;
 • Preparati koji ubrazavaju proces mineralizacije organskih materija i unosi se u zemljište pomešan sa stajnjakom;
 • Mikrobiološka đubriva koja pomažu oslobađanje kalijuma iz alumosilikata pomoću mikroorganizama koji proizvode veće količine ugljene kiseline čime rastvaraju alumosilikate i druge minerale kalijuma.

DEKLARISANA MIKROBIOLOŠKA ĐUBRIVA

Na tržištu se može naći veliki broj odličnih mikrobioloških đubriva koja su sertifikovana za primenu u organskoj poljoprivredi i baštovanstvu:

Amiksol  je tečno đubrivo koje sadrži L-amino kiseline biljnog porekla.

Unistart  je tečno mikrobiološko đubrivo – mobilizator hranljivih elemenata.

Slavol je tečno mikrobiološko đubrivo – stimulator rasta.

Slavol VVL  je tečno đubrivo, stimulator rasta i koristi se za sadnju voća i vinove loze kao i folijarnu prihranu voća.

Slavol S  je tečno đubrivo – stimulator rasta, koristi se za tretman semena i ožiljavanje sadnica.

Bakterije  je organski mikrobiološki preparat širokog spektra delovanja koji ima stimulativni, baktericidni i fungicidni efekat.

Uniker  je mikrobiološko đubrivo koje  se koristi za razlaganje žetvenih ostataka i za kompostiranje.

Autor: Organska bašta – Snežana Ognjenović.

About Snezana Ognjenovic

Autor bloga je Snežana Ognjenović, dugogodišnji promoter i predavač iz domena organske poljoprivrede i instruktor organskog baštovanstva. Od 1991. godine proučava i praktikuje biološko gajenje povrća i voća. Autor je programa "ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA" koja se sprovodi od 1996. godine. Iste godine ulazi i u svet izdavastva sa prvom knjigom „Gajenje povrća s ljubavlju”. Do danas, autor je velikog broja priručnika iz domena organske proizvodnje i baštovanstva. Predsednica je udruženja "Centar za promociju i edukaciju - ORGANSKA BAŠTA" koje promoviše organsku poljoprivredu kroz rad sa baštovanima, proizvođačima i potrošačima. Član je UO Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje "Serbia Organica". More Posts

UA-96174983-1