Kontrola i sertifikacija organske proizvodnje u 2020. godini

СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ КОНТРОЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Послове контроле и сертификације у органској производњи за 2020. годину обављају следеће контролне организације:

1) „ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА” ДОО, Београд, Змаја од Ноћаја 11;

2) „ECOCERT BALKAN” ДОО, Београд, Главна 13М/III;

3) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” ДОО, Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/I;

4) „ECOVIVENDI” ДОО, Београд, Воје Вељковића 5/III;

5) „TMS CEE” ДОО, Београд, Рудничка 2;

6) „SGS BEOGRAD” ДОО, Београд, Јурија Гагарина 7б.

UA-96174983-1