Ko bere plodove vašeg rada?

   U proleće će vas uhvatiti baštovanska groznica i želećete da posejete što više biljnih vrsta. Od marta će na sve strane po bašti početi nešto da klija i raste, pristižu za berbu rotkvice, salata, spanać, mladi luk…I dok sa ponosom budete posmatrali svoju baštu kako napreduje, nećete ni na trenutak pomisliti da će ta idilična slika uskoro da se promeni i da ćete, već od aprila, po biljkama početi da primećuju rupice, oštećenja, promenu boje…Za čas, i skoro ljudskom oku neprimetno, po bašti će se razmileti bubice, gusenice, puževi, razne muve…

Saznajte više o Školi organskog baštovanstva
Činjenica je da oni, štetočine i patogeni organizmi, nanose štetu našim baštama i umanjuju prinose i kvalitet onoga što se proizvede. Činjenica je i da su naše bašte njihovo prirodno stanište za život.
Veoma je važno prirodnim putem, bez većih i ekstremnih intervencija, pod kontrolom držati štetočine i parazitske organizme poboljšanjem opštih uslova u zemljištu i bašti kako bi se njihova brojnost svela na najmanju moguću meru.
Naš zadatak je da održavamo zemljište mikrobiološki aktivnim, da nabavljamo kvalitetno, organski gajeno seme i rasad i da prihranjivanjem, adekvatnim zalivanjem i primenom ostalih agrotehničkih mera doprinesemo da biljka ima optimalne uslove za rast.
A štetočine?
Njih treba da upoznamo, i to dobro. Poznavanjem njihovih životnih ciklusa, ishrane i prirodnih predatora mi dobijamo najvažnije informacije koje nam koriste kao alat za njihovo suzbijanje. Na tome se i zasniva zaštita biološkim sredstvima u organskoj poljoprivredi.

Fotografija: Nenad Janićijević.

Autor: Organska bašta – Snežana Ognjenović.