Da li pravilno zalivamo biljke?

Tekst preuzet iz knjige  Organska bašta.  

Zalivanje zavisi i od podneblja i mikroklime same bašte. Vetar je bitan faktor, jer suši površinski sloj zemljišta.

Pomisc_watering_2_300vrće zalivati u jutarnjim ili večernjim, časovima  izbegavajući na taj način poremećaj u rastu biljaka. Bolje zalivati ređe, ali temeljno nego češće, a površinski.

U organskoj bašti je potreba za vodom smanjena, jer se nastiranjem postiže manje isparavanje tečnosti, dok humusno zemljište i malč zadržavaju vodu. Sitno iseckana slama, korišćena za nastiranje može da zadrži i do 70% vode koju smo upotiebili za zalivanje.

foto: www.rodalesorganiclife.com

Potreba povrća za vodom zavisi i od sastava zemljišta; peskovlta zemljišta traže puno, dok glina i humus zadržavaju velike količine vode.

Saznajte više o organskom gajenju povrća i voća

NOVO Obuka preko interneta

Voda se iz dubljih delova zemljišta kapilarno podiže ka površini. Rastresanjem se prekidaju ti kapilarni putevi kojima voda isparava. Na taj način vlaga se zadržava u nivou korenovog sistema biljaka. Stalnim nastiranjem bašte i voćnjaka omogućićemo zemljištu da stalno bude ravnomerno vlažno.

Takođe je bitna i potreba različitih vrsta povrća za vodom. Interesantan je podatak da kod dobro razvijene biljke kupusa kroz lisnu masu ispari oko 5 l vode u toku jednog letnjeg dana.

Autor:  Organska bašta – Snežana Ognjenović..

UA-96174983-1