Alat koji se koristi u bašti

Da bi se zemljište u organskoj bašti obrađivalo na odgovarajući način, a biljke imale adekvatnu negu, potrebni su alat i odeća za rad.

Foto: polishhome.com

Svaki povrtar koristi alat koji mu najviše odgovara, ali u bašti moraju da budu lopata, ašov, velika i mala motika sa dugom drškom, male motičice sa kratkom drškom, ručni kultivator, trozubac za rahljenje zemljišta, alatke za podsecanje korova, vile, ručnu kosu za košenje trave, metalne grabuIje, lopatice za sadnju i sadiljka ili klin za sadnju rasada.

Potrebno je još i  gumeno crevo za zalivanje sa „ružom«, kanta za zalivanje sa »ružom« i stari nož za plevljenje korova. U bašti su neophodne i gumene čizme, gumene rukavice i ugodna odeća za rad.

Neophodno je imati burad za pravljenje sredstava za zaštitu, staklene ili drvene posude za zagrevanje vode za zalivanje, seckalicu za granje i zalivanje, kosilicu za travu, moto ili ručni kultivator ili frezu ukoliko je bašta veće površine.

Foto: vectorstock.com

Saznajte više o organskom gajenju povrća i voća

NOVO Obuka preko interneta

Da bi sav potreban alat, seme, sredstva za đubrenje i zaštitu imali svoje mesto poželjno je napraviti kućicu za alat.

Sav alat treba posle upotrebe očistiti jer je higijena zemljišta i biljaka preduslov za dobijanje  zdravih plodova.

Posle rada u bašti treba dezinfikovati korišćeni alat (makaze, sadilicu, motiku, lopatu, ašov, grabulje, vile…), obuću i radno odelo. Dezinfekciju alata sprovoditi posle svakog njihovog korišćenja u bašti potapanjem alata u ključalu vodu, u rastvor hipermangana ili 10% rastvor varikine. Alatom, odećom i prljavim rukama mogu se prenositi brojne fitopatogene gljive, bakterije i virusi.

Voditi računa prilikom korišćenja srpa, kose za ručno košenje trave, kosilice ili makaza za šišanje žive ograde jer mogu da povrede biljke.

Autor: Organska bašta Snežana Ognjenović

Ređe gajene vrste povrća

Gajenje povrća od A do Š

Začinske i lekovite biljke u organskoj bašti

Kompost – srce organske bašte

Bašta za početnike

Organska bašta

Organskabašta 2 – Baštovanstvo pod okriljem prirode

About Snezana Ognjenovic

Autor bloga je Snežana Ognjenović, dugogodišnji promoter i predavač iz domena organske poljoprivrede i instruktor organskog baštovanstva. Od 1991. godine proučava i praktikuje biološko gajenje povrća i voća. Autor je programa "ŠKOLA ORGANSKOG BAŠTOVANSTVA" koja se sprovodi od 1996. godine. Iste godine ulazi i u svet izdavastva sa prvom knjigom „Gajenje povrća s ljubavlju”. Do danas, autor je velikog broja priručnika iz domena organske proizvodnje i baštovanstva. Predsednica je udruženja "Centar za promociju i edukaciju - ORGANSKA BAŠTA" koje promoviše organsku poljoprivredu kroz rad sa baštovanima, proizvođačima i potrošačima. Član je UO Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje "Serbia Organica". More Posts

UA-96174983-1